treść strony UA-72667919-1

czyli kto tu dba o środowisko naturalne?

 

Zdrowie i ekologia - to jedne z najważniejszych czynników, które powinny być brane pod uwagę przy ocenie, czy dany produkt dostatecznie dobrze spełnia nasze wymagania użytkowe i środowiskowe.

Poniżej przedstawiamy argumenty za tym, że zakup stolarki z PCW nie jest krokiem przeciwko naturalnemu środowisku, lecz wręcz odwrotnie - na wielu płaszczyznach przyczynia się do jego ochrony i ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie.

Okna z PCW są:

 • nieszkodliwe dla zdrowia,
  ponieważ wyprodukowane są z chemicznie trwałego polichlorku winylu, wytwarzanego metodą polimeryzacji z surowców naturalnych tj. sól kuchenna, ropa naftowa i gaz ziemny. PCW ze względu na swoją budowę chemiczną, jest materiałem, w którym wszystkie cząsteczki chemiczne są na stałe związane w jego strukturze polimerowej, co w efekcie powoduje brak możliwości naturalnego uwalniania się cząsteczek pierwiastków składowych.
 • ekologiczne w stosunku do okien drewnianych,
  które w znaczący sposób eksploatują zasoby leśne ludzkości; są idealnym rozwiązaniem w obliczu rosnącego efektu cieplarnianego oraz zmniejszania się warstwy ozonowej Ziemi głównie za sprawą dużej szczelności i termoizolacyjności okien z PCW, które przyczyniają się do oszczędności w ogrzewaniu pomieszczeń, a co za tym idzie, do zmniejszenia emisji przedostających się do atmosfery dymów, popiołów, dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. Dodatkowo, profile PCW produkowane są obecnie na najnowocześniejszych liniach technologicznych, gdzie emisja jakichkolwiek zanieczyszczeń praktycznie nie występuje.
 • trwałe,
  służą użytkownikowi przez wiele lat bez potrzeby wymiany na nowe.

przetwarzalne ponownie,
profile PCW po zużyciu poddawane są procesowi recyklingu, a uzyskany w ten sposób materiał - wykorzystywany jest ponownie zarówno do produkcji innch wyrobów z PCW, jak nowych, pełnowartościowych profili PCW do produkcji nowych okien. W tym przypadku materiał z recyklingu tworzy rdzeń wewnętrzny a zewnętrze ścianki tworzy materiał nieprzetworzony. Tak zbudowany profil wbrew pozorom posiada wiele, pozytywnych cech, których nie posiadają profile jednorodne: miedzy innymi rdzeń zbudowany z materiału z recyklingu jest twardszy, sztywniejszy a naroża okienne są bardziej wytrzymałe.

 

                    

                            

 

   

 • łatwe w konserwacji i utrzymaniu czystości,
  nie wymagają malowania i odświeżania farbami, których produkcja jest szkodliwa dla środowiska naturalnego,
 • trudnopalne,
  ponieważ PCW posiada właściwości samogaśnięcia i nie rozprzestrzeniania ognia a podczas pożaru nie wydziela się z nich tlenek węgla, bezbarwny i bezwonny gaz, uważany za główną przyczynę śmierci ludzi podczas pożaru.