treść strony UA-72667919-1

Okna z PCW składają się z trzech głównych elementów:

 • profili PCW,
  z których zbudowane są ramy okienne, skrzydła, słupki, szprosy i inne elementy składowe okien; całość tworzy tzw. system profili okiennych.
  Na świecie występuje kilkadziesiąt, różnych systemów okiennych, z czego obecnych w Polsce jest co najmniej kilkanaście. Za każdym systemem z reguły stoi firma, która go opracowała i która produkuje profile z PCW, i która określa technologię produkcji okien w danym systemie
 • okuć,
  najczęściej obwiedniowych, tworzący tzw. system okuciowy, czyli elementów metalowych montowanych do profili, dzięki którym okna można otwierać i zamykać. Każdy z systemów okuciowych, w Polsce znanych i stosowanych jest co najmniej kilka, używa podobnych stałych i ruchomych elementów, których współdziałanie ze sobą powoduje możliwość uzyskania wielu funkcji użytkowych okien ( otwieranie, uchylanie, zamykanie, blokady, mikrouchyły, itp.)
 • szyb,
  najczęściej zespolonych, czyli trwale połączonych w całość zestawów szybowych (co najmniej dwóch) rozdzielonych ramkami dystansowymi. To właśnie głównie od szyb zależą podstawowe parametry okien: izolacyjność termiczna i akustyczna a także inne.
Check page rank