treść strony UA-72667919-1
Praktycznie w każdym oknie, wewnątrz profili PCW, powinny znajdować się wzmocnienia, które zapewniają odpowiednią sztywność. Standardowo do wzmacniania profili PCW stosowane są specjalne kształtowniki ze stali ocynkowanej ogniowo. Alternatywą dla stali są tzw. ciepłe wzmocnienia termiczne, czyli kształtowniki wykonane na zasadzie łączenia stali z twardą wkładką tworzywową lub też wykonane całkowicie z materiałów kompozytowych. Każdy system profili PCW określa precyzyjnie potrzebę zastosowania wzmocnień, kształt i grubość w zależności od typu, funkcji i wielkości okna. Można w zasadzie przyjąć, że to głównie wzmocnienie nadaje sztywność profilom okiennym. Bez wzmocnień, większość okien z PCW praktycznie nie może poprawnie funkcjonować. Ta reguła nie dotyczy jedynie bardzo małych okien do wymiaru precyzyjnie określanego przez każdy z systemów profilowych oraz specjalnych systemów profili, które poprzez swoją odmienną budowę wewnętrzną, nie wymagają stosowania wzmocnień stalowych. Poza tymi nielicznymi przypadkami wzmocnienia stalowe są wręcz niezbędne.

W celu poprawnego funkcjonowania okien z PCW, wzmocnienia stalowe powinny spełniać następujące wymagania:

  • kształtem i grubością stali odpowiadać zaleceniom sytemu profilowego (przy nietypowych oknach - muszą być stosowane często większe i grubsze wzmocnienia)
  • powinny posiadać dostatecznie grubą warstwę ochronną ocynku ogniowego, która zabezpiecza wzmocnienia przed korozją (para wodna występująca w komorze wzmocnieniowej, przyśpiesza procesy korozyjne i w przypadku nie dostatecznego zabezpieczenia, wzmocnienie koroduje a w narożach okiennych mogą pojawić się rdzawe ślady)
  • wzmocnienia muszą być stosowane w całości i całkowicie wypełniać całą długość profili PCW (nie dozwolone jest stosowanie wzmocnień, które wkładane są tylko w niektóre fragmenty profili)
  • wzmocnienia stalowe muszą być trwale przykręcone wkrętami do profili PCW w odstępach ściśle określonych przez system profilowy (zwykle co min. 30-50 cm w przypadku profili białych i co ok. 25-35 cm w przypadku profili kolorowych)

Niestety, z przykrością trzeba powiedzieć, że to właśnie głównie na wzmocnieniach próbują zaoszczędzić nie rzetelni producenci okien, często stosując nie takie, jakie przewidział i zaleca system profilowy. Ponieważ w gotowym oknie wzmocnień nie widać, wydaje im się, że można zastosować inne, mniejsze czy też cieńsze wzmocnienie bez szkody dla funkcjonowania okna. Niestety tego typu "oszczędności" bardzo często powodują trwałe wygięcie i wypaczenie profili a co za tym idzie okno może być nieszczelne a nawet nie będzie można go zamknąć i/lub otworzyć.