treść strony UA-72667919-1


Uszczelki, są elementami okien, które zabezpieczają przed dostaniem się wody do środka pomieszczenia. Ze względu na swoje zastosowanie, wyróżniamy dwa rodzaje uszczelek:

  • uszczelki oporowe,
    występujące pomiędzy ramą i skrzydłem; najczęściej dwie, czasami trzy (w systemach z uszczelką środkową)
  • uszczelki przy szybowe,
    występują od strony zewnętrznej okien, na połączeniu profili PCW z szybami zespolonymi

Dodatkowo na styku szyb z listwami przy szybowymi od strony wewnętrznej, znajdują się również uszczelki, które z reguły są połączone w sposób trwały z listwami przy szybowymi.

Uszczelki do okien PCW wykonuje się najczęściej z odpowiednio przetworzonego kauczuku (tzw. EPDM) lub ze specjalnej mieszanki kauczuku i PCW (tzw. TPE), która posiada właściwości termoplastyczne (uszczelki można łączyć poprzez ich zgrzewnie na gorąco). Jakość i parametry użytkowe obu rodzajów uszczelek są bardzo podobne, choć z reguły jednak elastyczność i trwałość uszczelek z EPDM szczególnie w niskich temperaturach jest większa. Zaletą uszczelek TPE, jest ich możliwość zgrzewania wraz profilami PCW, co powoduje większą szczelność w narożach okiennych (pod warunkiem poprawnego wykonania zgrzewu i jego wykończenia) oraz skraca czas produkcji okien.

W zależności od wielkości, grubości oraz ich konstrukcji, uszczelki mogą również przyczyniać się w znaczący sposób do poprawy parametrów użytkowych całych okien: wodoszczelności, izolacyjności termicznej i akustycznej. Parametry te są lepsze (wyższe) niewątpliwie przy zastosowaniu systemów z uszczelnieniem środkowym (trzecia, dodatkowa uszczelka) oraz uszczelek oporowych o budowie komorowej (zwykle 2 komorowej), które w efekcie lepiej tłumią hałas i są cieplejsze.

Dodatkowo, każda uszczelka zastosowana w oknie PCW może być albo czarna albo szara (nieliczni oferują także inne kolory). W przypadku uszczelek z EPDM, przyjmuje się, że najlepsze pod względem parametrów użytkowych są uszczelki czarne a wszystkie domieszki kolorystyczne obniżają jednak w efekcie ich jakość i trwałość. W przypadku uszczelek TPE (termozgrzewalnych) ich kolor nie ma praktycznie żadnego znaczenia i może być dowolny bez znaczącego wpływu na ich parametry użytkowe.